شیوه نامه تولید محتوای الکترونیکی، مجله الکترونیکی وکلیپ آموزشی کوتاه

با عنایت به اینکه یکی از محورهای برنامه عملیاتی دبیرخانه های کشوری، تولید محتوای الکترونیکی، مجله الکترونیکی و کلیپ آموزشی کوتاه می باشد، لذا در این رابطه دبیرخانه اقدام به فراخوان در طراحی برنامه های تولید محتوای الکترونیکی، مجله الکترونیکی وکلیپ آموزشی کوتاه نموده است . همکاران گرامی لطفا آثار خود را با محوریت پودمان اول کتاب تجارت الکترونیک و امنیت با رعایت موارد درج شده در شیوه نامه ارسال نمایید.

مهلت ارسال به گروه های آموزشی 20 فروردین 1398 می باشد.

همکاران گرامی می توانند آثار خود را در اینترنت آپلود نمایند و لینک آن را برای سرگروه های کامپیوتر فنی در شبکه های اجتماعی ارسال نمایند.

 

 دانلود شیوه نامه