برگزاری کارگاه آموزشی کتاب تجارت الکترونیک

توجه        توجه                توجه

اولین کارگاه آموزشی حضوری گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای با

موضوع: تنظیمات روتر میکروتیک

زمان : پنجشنبه 10 آبان 1397 ساعت 9 الی 12

مکان : 45 متری صدوق - نبش بلوار فردوسی (کوچ0 50)

کلیه ی هنرآموزان محترم فنی می تواننددر این کارگاه شرکت نمایند ، ولی  شرکت هنرآموزان مدرس درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه در این کارگاه الزامی است .