فیلم های مورد نیاز کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

لینک منبع

 

فیلم های دوره ضمن خدمت کشوری قم

پودمان ۱ کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار نصب تجهيزات شبكه
دانلود فیلم تدریس مفاهیم اولیه شبکه

دانلود فیلم بررسی پودمان۱(ورق زن کتاب)

دانلود فیلم بررسی پودمان۱(ورق زن کتاب)- بخش دوم

مدرس: حسین عبدالهی مولف، هنرآموز و خبره صنعت شبکه


پودمان 2 کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

دانلود فیلم ایجاد شبکه workgroup، مدرس منصور رسام نژاد مولف، مدرس مایکروسافت و خبره صنعت شبکه

دانلود فیلم نکات مورد نیاز برای هنرآموزان در کاربا شبکه با تشکر از منصور رسام‌نژاد(مولف پودمان دوم و چهارم)برای تهیه فیلم

فیلم های کارگاه آنلاین

دانلود فیلم پودمان دوم کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار، 23 آبان

دانلود فیلم پودمان دوم کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار، 30 آبان

دانلود فیلم پودمان سوم کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار،۱۴ آذر

دانلود فیلم پودمان سوم کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار، 19 آذر

دانلود فیلم پودمان سوم کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار، ۲۱ آذر