گزارش برگزاری کارگاه آموزشی

 

کارگاه آموزشی مورخ 4/9/93 با عنوان تعمیرات چابگر با حضور 46 نفر از همکاران

تشکیل شد.

در این کارگاه مطالبی در خصوص  تعمیرات ، شارژ و سرویس چابگر مطرح شد.

 

خلاصه مطلاب مطرح شده در کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.