استفاده از نرم افزار anydesk در آموزش مجازی

همکاران محترم

جزوه ی آموزشی نرم افزار anydesk تهیه شده توسط هنر آموز گرامی سرکار

خانم دکتر فاطمه عبادی فرد در پیوست قابل دانلود است.

 

کاربرد نرم افزار:

در اختیار گرفتن کنترل سیستم دانش آموزان جهت رفع خطاهای سیستم آنها

از جمله خطای نصب نرم افزار ، کد نویسی ، آزمون عملی و ....

 

دانلود جزوه آموزشی