فیلم های تدریس همکاران عزیز

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که فیلم های تدریس خود را در ایام تعطیلات در اختیار گروههای آموزشی قرار دادند .

 

فیلم های رسیده به گروه های آموزشی جهت استفاده دیگر همکاران  در سایت و کانال گروه بارگذرای می شود.

 

1- سرکار خانم دکتر حسینی از هنرستان برقعی
فیلم تدریس درس نصب وراه اندازی سیتم های رایانه ای
( کاربری بایاس از صفحه 193 تا 200 ) و واحد یادگیری 9 پودمان 5

 

2- جناب اقای مهندس حدیدی از هنرستان امام رضا (ع) 
فیلم تدریس درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای- پودمان 4

 

3- سرکار خانم مهندس الیاسی -هنرستان حضرت زهرا
فیلم تدریس درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای- پودمان 5

 

4- سرکار خانم مهندس ساده دل -هنرستان صباری
فیلم تدریس درس نصب و راه اندازی سیتم های رایانه ای
 پودمان 4 فیلم  اول-فیلم دوم-فیلم سوم

 

5-سرکار خانم مهندس باقری-هنرستان صباری
فیلم تدریس درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
پودمان 4-فیلم اول-فیلم دوم-فیلم سوم-فیلم چهارم-فیلم پنجم-فیلم ششم

6-جناب آقای شمس نیا-هنرستان ولیعصر(عج)
تدریس درس برنامه سازی و پایگاه داده
کانال آپارات