نظرات هنرآموزان درباره نظام شایسته محور

نظرات همکاران درمورد شایسته محور:
به ادامه مطلب مراجعه کنید

????مریم صدقی:

ارزشیابی براساس شایستگی

فواید خودرا دارد

ولی مشکل اول این است که هنوز هنرآموزان به خوبی برای این نوع تدریس و ارزشیابی آموزش های لازم را ندیده اند

درضمن تصور ایجاد شده برای هنرجویان از آزمون و ارزشیابی مجدد،حس فرصت دوباره را می دهدکه باعث جدی نگرفتن ارزشیابی ها می شود

چه اینکه در گذشته ارزشیابی های هماهنگ در دی ماه یا خرداد ماه هنرجو را به تلاش بیشتری وادارمی کرد

به نظرم من هنوز هنرستان ها ونظام آموزشی ما قابلیت پذیرش این شیوه از ارزشیابی را ندارد

و مشکل دیگر تعداد بالای هنرجویان است

شایسته محور بیشتر با ده هنرجو جواب خواهد داد

چه اینکه اگر تعداد هنرجویان زیاد شود دیگر این آموزش و  ارزشیابی جوابگو نخواهد بود

و مورد دیگر ارزشیابی هایی بین هر بخش به شکلی که در کتاب آمده عملا قابل شکسته شدن و ریز تر شدن نیست

بنده در کلاسهای شایسته محور فرمهایی دارم با انواع فعالیت ها

برای هرپودمان به صورت جداگانه

آزمون کتبی

آزمون عملی

پروژه های عملی(به صورت مرحله به مرحله)

تحقیق ها

فعالیت های منزل شامل دیدن فیلم های کلاسی و...

و...

که امتیازهای کسب شده در مستمرها و شایستگی ها اعمال می شود

 

 

????خانم دکترعباسی:

ازمزایای شایسته محور،توجه به عملکرد دانش آموزان و خروج از وضعیت تمرکزبرحفظ دروس

کاهش حجم موادامتحانی برای ارزشیابی هرپودمان و کاهش استرس دانش آموزان

ازمعایب شایسته محور،به دلیل اینکه هردانش آموزچندبارمی تواند درهرپودمان ارزیابی شود،فعالیت خودرا کم کرده و به خود فرصت بیشتری می دهد.

 

 

????خانم مهندسنصراللهی:

ازمزایای شایسته محور:دانش آموزان تشویق می شوندکه برای داشتن مهارت درزمینه آن درس بیشتر تلاش کند و محدود به چند صفحه کتاب نشوند

دانش آموزمطالب رابه صورت حفظی یاد نمی گیرد وباعث می شود حتی بعداز چندسال بازآن را درذهن داشته باشد

از معایب شایسته محور:دراین مدت زمان کم،رسیدن به هدف شایسته محوربرای برخی از مباحث کتاب ناممکن است

انگیزه دانش آموزان برای آن رشته بیشتر می شود

 

????خانم مهندس نوروزی:

دروسی باید شایسته محور انتخاب شوند که درس بصورت کامل قابلیت پروژه و کار عملی داشته باشد تا عملا امتحانات حفظی در این دروس حذف شوند.

چرا که بحث امتحان مجدد با توجه به تعداد دانش آموزان و پودمانها برای هنرآموزان مشکل ساز شده و عملا هنرآموزان درگیر حجم زیادی از کاغذ میشوند.

همین طور جدی نگرفتن آزمونها بدلیل تکرار و هدررفت وقت کلاس به جهت آزمونهای مجدد معضل بزرگیست.

در شایسته محور بودن دروسی مثل دانش فنی بایستی بازنگری مجدد صورت پذیرد.

 ضمن اینکه برگزاری کنکور به شکل کتبی عملا با روح شایسته محوری- بدلیل نیاز هنرجو به حجم عظیمی از اطلاعات تئوری برای شرکت در کنکور- در تناقض است.

 

????خانم مهندس موسی پور:

معایب

عدم اشنایی دبیرانی که این دروس را تدریس می کنند. بدلیل اینکه این دروس صرفا جهت تکمیل شدن ساعت تدریس همکاران وبدون توجه به رشته همکاران به انها به عنوان برنامه درسی داده می شود وعدم اشنایی همکار خود بزرگترین مشکل است.

همچنین با توجه به تعداد دفعات تکرار ازمون ها خیلی دانش اموزان این دروس را جدی نمی گیرند. وحتی تکالیفی که به صورت تحقیق یا

کار عملی می باشد را انجام نمی دهند یا با تاخیر تحویل می دهند.

مزایا

استرس دانش اموز کاملا از بین رفته وخیالش از بابت چند بار فرصت وارزشیابی راحت است.

دبیران هم چون این کتابها قانون خاصی برای ارزشیابی ندارند هر طور که دوست دارند ارزشیابی را انجام می دهند.

 

????خانم مهندس ساده دل:

هدف در نظام شایسته محور ارائه آموزش بصورت عملی و کارگاهی با هدف اصلاح یادگیری و در نظر گرفتن تفاوت های فردی یادگیرندگان و محیط های یادگیری است و

همچنین آموزش   بر اساس شایستگی های دنیای کار و مشاغل و حرفه ها و سنجش بر اساس عملکرد می باشد که

در نتیجه موجب کاهش استرس ناشی از آزمون برای هنرجویان و گذر راحت و آرام از مدرسه به دنیای کار و ارائه آموزش ها بر اساس استانداردهای  عملکردی در دنیای کار می باشد.

در نتیجه اگر چارچوب عملیاتی آموزش و سنجش بر اساس شایستگی برای هنراموزان به درستی و روشنی آموزش و تعریف شود، بسیار نظام کارامد و مفیدی خواهد بود.