جزوه آموزشی HTML

✅ آموزش عنصر head در HTML    دانلود جزوه

❇️به همراه آموزش برچسب های متا:

‏        ????<title>
‏        ????<style>
‏        ????<meta>
‏        ????<link>
‏        ????<base>
‏        ????<script>
‏        ????<noscript>

☑️ زبان: فارسی

???? تعداد صفحات: 11

 

تهیه شده توسط همکارمحترم:جناب آقای استقامت