جزوه آموزشی HTML

✅ آموزش عنصر head در HTML    دانلود جزوه

❇️به همراه آموزش برچسب های متا:

‏        🔹<title>
‏        🔹<style>
‏        🔹<meta>
‏        🔹<link>
‏        🔹<base>
‏        🔹<script>
‏        🔹<noscript>

☑️ زبان: فارسی

📕 تعداد صفحات: 11

 

تهیه شده توسط همکارمحترم:جناب آقای استقامت