دریافت گواهینامه های دانش افزایی

 

قابل توجه همکاران محترم

جهت دریافت گواهینامه های دانش افزایی از مسیر زیر اقدام کنید

1-Qomgt.ir                                                                                                           

2-پایگاه جامع اطلاع رسانی  اداره تکنولوژی و گروهها

3-سامانه اموزش الکترونیکی

4-سمت چپ بالای صفحه ورود به سایت

5-کاربری :پرسنلی

6-رمز ورودی : پرسنلی# Qomgt

7- ورود به سایت