کارگاه مجازی گروه هنر استان قم

 

کارگاه مجازی گروه هنر استان قم

نکات قابل توجه در تولید محتوای الکترونیکی دروس هنـر

روز شنبه 25 بهمن ماه ساعت 18:30

https://www.skyroom.online/ch/qomgt99/kargah-fani-bahman

  تذکرات (در زمینه برگزاری کارگاه آموزشی از طریق اسکای روم) :  

1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ، محدودیت تعداد شرکت کننده 60 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق به صورت کپی در کارگاه شرکت نمایند

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی به همراه کد پرسنلی را ثبت نمایند و حضور در ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام و نام خانوادگی و کد پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد

اداره تکنولوژی ،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم