معرفی اعضای گروه آموزشی هنر استان ( سال تحصیلی 1399-1400 )

با تبریک شروع سال تحصیلی جدید و آرزوی تندرستی و سربلندی برای تک تک هنرآموزان گرامی، اسامی سرگروه های آموزشی هنر در سال تحصیلی 1399-1400 به شرح زیر است:

 

1- مینا دلدار

2- سعیده معصومی

 

روز حضور در گروه های آموزشی استان ، سه شنبه ها از ساعت 7:45 الی 14

تلفن گروه های آموزشی: 37715045-37715350