تقدیرنامه

به همکاران عزیزمان ، سرگروه های هنر استان قم در سال گذشته (۹۸-۹۷)

خانم ها شیمابیگم معصوم و مریم کدخدازاده

جهت انتحاب شایسته ایشان به عنوان سرگروه های برتر رشته های فنی حرفه ای و کاردانش تبریک عرض می کنیم.

 

باباخان-دلدار

سرگروه های سال تحصیلی ۹۹-۹۸