نتایج آزمون آنلاین

به همکاران عزیز، خانم ها زهرا میرزاجانی، فاطمه مرادی و خدیجه پریشان، به دلیل کسب رتبه اول در آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران، صمیمانه تبریک عرض می کنیم