وبینار آموزش عکاسی موبایلی

وبینار آموزش عکاسی‌موبایلی  

لذت عکاسی و ثبت خاطرات‌ با گوشی‌ موبایل را حرفه‌ای یاد بگیرید .

شروع دوره: ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۹  

برای اطلاعات بیشتر به آی دی  jd_qom_it @ پیام دهید.