برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "زیباسازی و نوسازی مدارس با رویکرد بازیافت"

به اطلاع همکاران گرامی گروه هنر می رساند کارگاه آموزشی با عنوان "زیباسازی و نوسازی مدارس با رویکرد بازیافت" در تاریخ 12 آبان ماه 1398 در اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی برگزار می گردد.  ساعت برگزاری کارگاه:12

 

با تشکر