کارگاه حضوری عکاسی97/10/2

کارگاه حضوری عکاسی

بدینوسیله اعلام می شود در تاریخ 16 و 17 دی ماه به آدرس زیر برگزار

می گردد.

آدرس: خیابان 30 متری کیوانفر، 24 متری شهید مطهری، جنب پاساژ تندیس،

هنرستان نمونه دولتی حضرت زهرا(س)،

ساعت شروع کارگاه:16:00

متذکر میشود همراه داشتن دوربین الزامی است.