استانداردهای آموزشی کاردانش

  1. عناوین کتابهای شاخه فنی حرفه ای برای استفاده در دوره ی کاردانش
  2.  جدول استاندارد و پیش نیاز دروس رشته های هنر
  3. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف 17 عنوان کد رشته مهارتی شاخه کاردانش
  4. بخشنامه 18 عنوان کد رشته جدید شاخه کاردانش جهت اجرا در سال تحصیلی 1400-1399
  5. بخشنامه 6 عنوان رشته مهارتی جدید شاخه کاردانش

 

 

01_تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای

02_ گرافیک رایانه ای - 314

03_ صفحه آرایی

04_عکاسی

05_ عکاسی دیجیتال بخش اول - بخش دوم

06_چهره سازی

07_تصویربرداری

08_طراحی بسته بندی

09_نقاشی ایرانی بخش اول - بخش دوم

10_تذهیب و تشعیر بخش اول - بخش دوم

11_نگارگری

12_معماری داخلی

13_چاپ دستی

14_طلا و جواهر سازی

15_طراحی طلا و جواهرسازی

16-ساز سازی-سنتور وساز ضربی

17_ساز سازی -سنتور و سه تار

18_ساز سازی -سه تار و ساز ضربی

19_آواز جهانی

20_آواز ایرانی

21_نوازندگی ساز جهانی

22_نوازندگی ساز ایرانی

 

دبیرخانه کشوری هنر های تجسمی و نمایشی