اطلاع رساني سريع، دقيق و مستند آخرين اخبار، مصوبات، بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و... مرتبط با استقرار نظام 3-3-3-3 در دوره دوم آموزش متوسطه و استقرار پايه دهم در سال تحصيلي 96-1395 راه اندازي شده است. همكاران محترم در استان‌ها، مناطق و مدارس (به ويژه هنرست

به منظور اطلاع رساني سريع، دقيق و مستند آخرين اخبار، مصوبات، بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و... مرتبط با استقرار نظام 3-3-3-3 در دوره دوم آموزش متوسطه و استقرار پايه دهم در سال تحصيلي 96-1395 راه اندازي شده است.

همكاران محترم در استان‌ها، مناطق و مدارس (به ويژه هنرستان‌ها) مي‌تواند با مراجعه به اين صفحه از آخرين اطلاعات در اين زمينه مطلع شوند.

همچنين درخواست مي‌گردد موارد مطرح شده در اين صفحه به نحوه مقتصي به اطلاع تمامي ذينفعان و مجريان رسانده شود تا به كمك يكديگر بتوانيم زمينه لازم جهت اجراي مطلوب برنامه جديد را فراهم آورديم.

 

جهت دريافت فايل مرتبط با هر موضوع روي زير عنوان مربوط كليد كنيد:

موضوع و عنوان

تاريخ

شيوه نامه اجرايي هدايت تحصيلي

1395/12/18

شیوه نامه تغییر شاخه و رشته

1395/12/14

 شيوه نامه ارزشيابي شايستگي‌هاي فني و غيرفني شاخه فنی و حرفه ای

شيوه نامه   ، جداول استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته ها

1395/11/30

فهرست کتاب های شایستگی فنی دوم پایه دهم رشته های شاخه فنی و حرفه ای

دریافت فایل کتاب ها

1395/10/27

آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه مصوبه نهصد و سی و دومین جلسه شورای عالی

آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه

1395/08/01

بخشنامه جداول مواد درسی،ضوابط برنامه توسعه رشته های شاخه فنی و حرفه ای

بخشنامه جداول مواد درسی شاخه فنی و حرفه ای

1395/07/28

اصلاحیه جدول مواد درسي و ساعات آموزشي هفتگي 7 رشته خاص شاخه فني و حرفه‌اي

 7 رشته خاص

1395/06/28

فهرست کتاب های پایه دهم رشته های شاخه فنی و حرفه ای

دریافت فایل کتاب ها

1395/06/27

آشنايي با سامانه سناد ويژه هنرستان‌ها

فايل راهنما

1395/05/30

ضوابط توسعه رشته‌ها ي جديد در شاخه فني و حرفه‌اي

فتوگرافيك، معماري داخلي، توليدات تلويزيوني

1395/05/11

استاندارد تجهيزات رشته‌هاي جديد شاخه فني و حرفه‌اي

(فهرست استاندارد رشته‌ها)

1395/05/06

جدول مواد درسي و ساعات آموزشي هفتگي رشته‌هاي شاخه كاردانش

(جدول دروس عمومي و شايشتگي‌هاي غير فني + جدول دروس مهارتي)

1395/04/14

جدول مواد درسي و ساعات آموزشي هفتگي رشته‌هاي شاخه فني و حرفه‌اي

(34 رشته با برنامه جديد + 7 رشته خاص)

1395/04/02

بخشنامه ابلاغ مصوبه 914 شوراي عالي

(بخشنامه ابلاغ آئين‌نامه گروه‌هاي آموزشي به همراه آئين‌نامه)

1395/04/02

بخشنامه ابلاغ مصوبه 927 شوراي عالي

(بخشنامه آئين‌نامه هدايت تحصيلي-معاونت پرورشي و فرهنگي)

1395/03/29

خبر:

(تشكيل دومين جلسه كميته استقرار پايه دهم در دفتر آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي)

1395/03/18

عناوين رشته‌هاي شاخه فني و حرفه‌اي

(نامه ابلاغ مصوبه كميسيون برنا‌هاي درسي و تربيتي شوراي عالي آموزش و پرورش)

1395/03/12

بخشنامه ابلاغ مصوبه 926 شوراي عالي به ادارات كل استان‌ها

(بخشنامه جدول مواد درسي دوره دوم متوسطه - معاونت آموزش متوسطه)

1395/03/03

تشكيل كميته استقرار پايه دهم در دفتر آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي

1395/02/01

مصوبه 927 شوراي عالي آموزش و پرورش

(آيين‌نامه جديد هدايت تحصيلي دانش‌آموزان)

1394/12/24

مصوبه 926 شوراي عالي آموزش و پرورش

(جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه)

1394/12/10