فراخوان تولیدمحتوا -معماری داخلی

همکاران محترم ،هنرآموزان رشته معماری داخلی  شاخه فنی

در سال تحصیلی جاری ، از طرف دبیرخانه معماری کشوری ،مستقر در استان البرز ، موضوع  تولید محتوا دروس تزیینات سلولزی و تزیینات گچی ،با زمانبندی مشخص  ،از شما همکاران محترم استان قم خواسته شده است.

این تولید میتواند در قالب  پاور پوینت ،فیلم اموزشی  ،پادکست و... باشد.

زمان تهیه وارسال  محتواهای خواسته شده به ترتیب از پودمان 1تا 5 از ابتدای مهرماه اغاز شده وتا اسفندماه ادامه دارد. بدیهیست دبیرخانه محترم ضمن بارگزاری محتوا ی ارسالی بنام هنراموز مربوطه در سامانه شاد ،از کارهای برتر تقدیر بعمل خواهد اورد.

در مورد درس تزیینات سلولزی ،پودمان یک و دو تقسیم بندی شده است وپودمان سه ،چهار وپنج  میتوانند در قالب یک فیلم اموزشی کارگاهی ارائه شوند. مدت زمان هرکدام از فیلمها 15 دقیقه  تعیین شده اند.

درمورد درس تزیینات گچی ،هرگونه محتوای اموزشی که از نظر هنراموزان محترم مفید باشند قابلیت شرکت در فراخوان را دارد.

همکاران محترمی که قصد شرکت در این فراخوان استانی را دارند حتما با سرگروه مربوطه تماس حاصل فرمایند تا در تقسیم بندی مطالب ،بخش موردنظر خودرا انتخاب نمایند.