جشنواره هنرهای تجسمی2

بخشنامه نوزدهمين دوره جشنواره هنرهاي تجسمي هنرستان هاي فني و حرفه اي ابلاغ شد.

پيرو اطلاعيه قبلي، بخشنامه نوزدهمين دوره جشنواره هنرهاي تجسمي هنرستان هاي فني و حرفه اي به شماره 58/240038/410 مورخ 20/12/96 به استان هاي كشور ابلاغ گرديد.

پيرو اطلاعيه قبلي، بخشنامه نوزدهمين دوره جشنواره هنرهاي تجسمي هنرستان هاي فني و حرفه اي به شماره 410/240038/58 مورخ 96/12/20 به استان هاي كشور ابلاغ گرديد.

بديهي است دستور العمل اجرايي از طريق استان ميزبان جشنواره ( چهارمحال و بختياري) به استان ها ابلاغ خواهد شد. 

می توانید از طریق این لینک بخشنامه مذکور را دریافت کنید.