بازدید از هنرستان گیوه چی

گزارش تصویری پیش رو از هنرستان گرانقدر «گیوه چی» واقع در ناحیه 1 آموزش وپرورش استان قم است که تقدیم شما همکارگرامی میشود.

هنرستان گیوه چی  به مدیریت جناب اقای «دکتر ابراهیم  پوراحمد  »فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی  در خیابان جمهوری واقع شده است .

رشته های  نقشه کشی معماری ، الکترونیک ،الکتروتکنیک ، حسابداری ،نرم افزار ورایانه در این هنرستان ارائه میگردند.

همکاران گروه معماری وساختمان  در این مرکز ،  مهندس روح الله تلخابی (معماری) ، مهندس احمدخانی ( معماری) ، مهندس آعلی (نقشه برداری) هستند.

ازهمکاری صمیمانه مدیریت محترم وهمکاران در این هنرستان سپاسگزاریم.