ارزشیابی مبتنی بر آزمون کتبی عملکردی

 

همانطور که مستحضرهستید ،در شاخه کاردانش مبنای تدریس وسنجش بر اساس  استاندارد های تدوین شده سازمان فنی وحرفه است.

چند مفهوم کلیدی در این استانداردها به چشم میخورد  .

آشنایی ،شناسایی،اصول انجام کار وتوانایی انجام کار.

آزمونهای کتبی ابزار شناخت شایستگی هنرجو در زمینه دانسته ها وآزمونهای عملکردی ابزار محک وسنجش هدفهایی هستند که منجر به مهارت های عملی میشوند.جهت اشنایی با انواع ازمونهای کتبی وعملکردی وشرایط استاندارد بودن انها لینک های زیر را پیگیری کرده و فیلمهای آموزشی را به دقت ملاحظه فرماییدو

در بازدید های مجازی نمونه سوال های استاندارد خودر ا به سرگروه مربوطه ارائه فرمایید.

 

ارزشیابی مبتنی بر ازمون کتبی عملکردی 1

 

ارزشیابی مبتنی بر ازمون کتبی عملکردی 2

 

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی