نظارت بالینی کارودانش

 

خرسندیم که در سال جاری میتوانیم قدمی هرچند کوچک در راستای اطلاع رسانی و ارتقای کیفیت آموزشی-مهارتی همکاران محترم شاخه کار ودانش رشته معماری داخلی ، برداریم.

یکی از اقداماتی که از جانب دبیرخانه به همکاران شما در اداره گروهها محول شده است ،نظارت بالینی  میباشد.

در ادامه ضمن معرفی نشانی سایت دبیرخانه کار ودانش  ساختمان  ومعماری داخلی وفنی ساختمان ،فرم نظارت بالینی شاخه کار ودانش در اختیار همکاران محترم قرار میگیرد وپس از هماهنگیهای لازم ،این نظارت انجام خواهد شد.

 

دبیرخانه استان خراسان

فرم نظارت بالینی