طراحی پارامتریک چیست؟

طراحی پارامتریک چیست؟

معماری پارامتریک یا به بیان بهتر روش طراحی مقداری یکی از جریان های آوانگارد معماریه که از حدود 10 سال پیش شروع به رشد کرده و در سطح بین المللی پایان نامه های زیادی روی اون کار شده و افرادی مثل پاتریک شوماخر شریک زاها حدید به تئوری پردازی درباره اون پرداختن.

این روش در طراحی وابسته به نرم افزار های کامپیوتری است و رشد خودشو مدیون همین نرم افزار هاست. اگر بخوایم تعریفی از این روش داشته باشیم می تونیم بگیم که روش پارامتریک سعی می کنه به کمک سیستم های کامپوتری و ماتریس ها و روش های ریاضی، روند پیچیده فکرکردن که به صورت ناخودآگاه انجام میشه رو خودآگاه کنه.معماری پارامتریک در حیطه های خاصی کاربرد داره و قرار نیست همه پروژه ها مثل کار های حدید یا گری بشه که کمی در اصالت پارامتریک اونا شک وجود داره. ریاضی همیشه بخشی از معماری بوده ( اگر هندسه رو زیر شاخه معماری بدونیم) و این دانش روز به روز پیشرفت کرده و از جنبه های مختلف به معماری کمک کرده از سازه تا برنامه ریزی و یا فرم یابی.

معماری پارامتریک در سالهای آغازین زندگی و تولد خودشه و در حال شکل گیریه. مثل یک کودک میاز به تربیت داره. پارامتریسزم تنها یک ابزاره برای کمک به معماری و این با ماست که چه کمکی از اون بخوایم. لازمه که معماران پیش از اونکه این جنبش از طراف سایر علوم به اونا تحمیل بشه و یا تبدیل به یک مد بشه اونو بشناسن. روش کار کنن و به اون جهت بدن تا نقش مناسبی پیدا کنه.

روش نرم افزار های پرامتریک

از جمله نرم افزار هایی که قابلیت در یافت پرامتر دارند revit ,grasshoperهستند.البته گرفتن خروجی هایی مثل

grasshoperاز رویت کار سختیه .گرس هاپر مثل یک سینتی سایزر در موسیقی عمل میکنه...ورودی داده میشه شما پارامتر هایی رو که توابع ریاضی هستند تعریف می کنیدو خروجی متفاوت از ورودی به دست میاد.

اگر خطوط ریز پشت دستتان را نگاه کنید متوجه مفهوم پارامتریک در طبیعت میشید.موج های دریا ،ترک های صخره های سنگی ،پوسته درختان کهن هم به این نظم اشاره دارند.


نمونه هایی از طراحی پارامتریک