برسی تحلیلی عوامل مخرب بناها در زلزله

        با گرامیداشت یاد وخاطره درگذشتگان زلزله اخیر منطقه سرپل ذهاب ،  برخود واجب میدانیم بعنوان  مهندسین جامعه نگاهی تحلیلی به موضوع زلزله اخیرداشته باشیم .

 

 

یکی از تصاویری که اینروزها درفضای مجازی دست بدست میگردد تصاویرمربوط به ریزش بدنه نما ی ساختمانهای مسکونی است . نکته ای که در این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد ،رعایت چفت وبست مناسب بین نما وسفت کاری است .به این عمل «wall post»  میگویند.