نشست هم اندیشی هنرآموزان در خصوص شیوه ی تدریس در کلاس درس و تبادل تجربه آموزشی با اولویت همکاران جدیدالورود

گزارش تصویری

نشست هم اندیشی هنرآموزان در خصوص شیوه ی تدریس در کلاس درس و تبادل تجربه آموزشی با اولویت همکاران جدید الورود

چهارشنبه 1402/08/10