راهنمای ثبت نام اولین « جشنواره الگو های برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش »

 ثبت نام اولین « جشنواره الگو های برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش » آغاز شد . 
🔷  در راستای اجراي راهكار 7-11 سند تحول بنيادين و اجرای فعالیت 8-4 برنامه 26 با عنوان «مدیریت و راهبری جشنواره الگوهای تدریس فعال، خلاق و برتر هنرآموزان هنرستان‌ها» با هدف تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلي و ملّي و ايجاد فرصت‌هاي بازآموزي مستمر علمي، تحقيقاتي و مطالعاتي و توسعه مستمر شایستگی‌های تخصصی و حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌ها ،  جشنواره الگوهای برتر تدریس ‹‹آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی›› دوره دوم متوسطه شاخه فنی وحرفه‌ای وکاردانش برگزار می شود.

📆  مهلت ثبت نام و بارگذاری آثار :از تاریخ 14 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت در سامانه LTMS

📝  شایان ذکر است فایل راهنمای ثبت نام در جشنواره ، همچنین بخشنامه و دستورالعمل اجرایی و اطلاعات مربوط به اجرای  جشنواره در کانال رسمی  دبیرخانه الگوهای برتر تدریس و تولید محتوا در پیام رسان شاد به آدرس @Dktadrisbartar    قرار دارد.
🔴  امتیاز مربوط به «فعالیت موثر در گروه‌های آموزشی و تربیتی یا تعامل با گروه‌های آموزشی» در عوامل اختصاصی مندرج در فرم ارزشیابی سالانه ارزیابی عملکرد سالانه به شرکت کنندگان تعلق خواهد گرفت .
🔴مخاطبین جشنواره:
📌کليه پرسنل دارای ابلاغ تدريس دروس خوشه شايستگی های فنی، غيرفنی و پايه در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش دولتی و غير دولتی از جمله هنرآموزان، مديران، معاونين، سرپرستان بخش ، استادکاران و دبيران
📌دانشجويان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی متناسب با رشته های مرتبط هنرستانی و رشته تحصيلی خود می توانند در جشنواره شرکت نمايند.
🔴محور جشنواره : الگوهای تدريس مبتنی بر شايستگی با تاکيد بر تلفيق آموزش شايستگیهای فنی و غيرفنی
📌متقاضیان جهت اطلاع از محورآموزشی متناسب با رشته تدریس و رشته تحصیلی خود به پیوست شماره یک دستورالعمل اجرایی جشنواره مراجعه نمایند .
🔵🔵بخشنامه اولین دوره جشنواره الگوهای برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی دوره دوم متوسطه شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش و دستورالعمل اجرایی آن ، بر روی وبگاه دفتر آموزش های فنی،حرفه ای و کاردانش به آدرس زیر قرار دارد .
📎https://tve.medu.ir
🖊📚دبیرخانه راهبری کشوری الگوهای برتر تدریس و تولید محتوا درشاد

@dktadrisbartar

فایل راهنمای جشنواره