کارگاه آموزشی آشنایی با دوربین های مدار بسته

کارگاه آموزشی آشنایی با دوربین های مدار بسته (پودمان 5 کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه )

زمان : یکشنبه 15 بهمن  ماه 1402

ساعت : 16 الی 17:30

مکان : هنرستان نمونه دولتی گیوه چی – بلوار امین – ابتدای خیابان جمهوری- کوچه شماره 2

 

تمامی هنرآموزان فنی و کاردانش مجاز به شرکت در کارگاه می باشند.