جشنواره مسیر کوتاه

همکاران گرامی  شیوه نامه جشنواره مسیر کوتاه در سایت دبیرخانه کامپیوتر استان زنجان قابل رویت است.

تقویم اجرایی جشنواره :

ثبت نام اولیه : 11 الی 25 آذر ماه از طریق سایت دبیرخانه کامپیوتر زنجان

ارسال آثار :26 آذر الی 10 بهمن ماه  از طریق سایت دبیرخانه کامپیوتر زنجان

 

دریافت شیوه نامه جشنواره