برگزاری کارگاه آموزشی درس پژوهی

موضوع کارگاه 

معرفی برنامه های سال جاری گروه آموزشی و درس پژوهی 

مخاطبین :هنرآموزان رشته کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش استان  به خصوص نو معلمان عزیز

زمان:پنجشنبه  9 آذر ۱۴۰۲ ساعت 9 الی 11:30

مکان :بلوار امین - ابتدای جمهوری - کوچه شماره 2 - هنرستان نمونه دولتی گیوه چی

 

 حضور به موقع سروران ارجمند مزید امتنان است .

 

اداره‌ تکنولوژی،گروه‌های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم