ارسال مشخصات همکاران

به نام خدا

با سلام وعرض ادب وخدا قوت خدمت همکاران گروه پوشاک استان قم

لطفا موارد زیر را تا روز پنج شنبه 400/8/20جهت بررسی وثبت  در پیام رسان شاد ،ایتاویا واتساپ ارسال فرمایید.

برنامه هفتگی هنرستان

اسامی همکاران شامل مدیر، معاون فنی ،سرپرست بخش وهمکاران هنر آموز رشته (هرسه پایه)

مدرک تحصیلی ( شامل مدیر ومعاون و......می شود.)

سوابق تدریس همکاران 

ساعات وروز های حضور همکاران هنر آموز در هنرستان

پایه واستاندارد تدریس هنر آموز 

 تعداد دانش آموزان هر پایه

تعداد گروه های هر پایه                                                                                           

                                                                                                         باتشکر تلخابی