اولین جلسه گروه پوشاک استان قم

با سلام وعرض خدا قوت خدمت همکاران گرامی 

به اطلاع همکاران عزیز می رسانم اولین جلسه تخصصی گروه پوشاک در

روز یک شنبه 400/7/25 ساعت 13در گروه همکاران پوشاک استان درپیام رسان 

برگزار می گردد.برای همکارانی که شرایط شرکت در جلسه را ندارند،موارد به صورت

فایل صوتی درگروه ارسال می گردد.                 

 

                                                                                با تشکر تلخابی سر گروه پوشاک