معرفی تکنولوژی SMD

کلمه SMD مخفف Surface mount device و به معنی قطعات نصب شده روی سطح می باشد.
قطعات نصب سطحی ؛ قطعات الکترونیکی هستند که به مدار چاپی به روش فناوری نصب سطحی Surface-mount technology(SMT) متصل شده اند .
اصطلاح SMT به شیوه نصب قطعات الکترونیکی روی سطح یک قالب رسانا(برد الکترونیکی) اطلاق می شود.
استفاده از تکنولوژی SMD در پی تمایل بسیار زیاد مصرف کنند گان برای داشتن تکنولوژی ای کوچک تر، سریع تر و بهتر است.

قطعات SMD
استفاده از پتانسيل هاي موجود در جهان و ايجاد توانايي هاي جديد ، تعداد قطعات بيشتري را جهت ساخت دستگاههاي پيشرفته امروزي لازم كرده است. بنابراين براي جلوگيري از بزرگتر شدن ابعاد و حجم ماشين ها و ساخت سيستم هاي سبك تر، ریزتر، كوتاهتر و كوچك تر ساختار قطعات مي بايست تغییرمی کرد و قطعات در حال استفاده معروف به THCبا نوع جديدي از قطعات جايگزين می شد.