وبینار شی گرایی در پایتون

سلام وقت بخیر

 

ویدئوی اول وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/tXa3Y????????????????????

ویدئوی دوم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/FuLom????????????????????

ویدئوی سوم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/ZbNeC????????????????????

ویدئوی چهارم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/NUhdY????????????????????

ویدئوی پنجم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/LUGjp????????????????????

ویدئوی ششم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/QRD7U????????????????????

ویدئوی هفتم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/7lXvC????????????????????

ویدئوی هشتم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/GOhwa


????????????????????

ویدئوی نهم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/64JEV