نمونه سوال خیاطی لباس شب و عروس

 

درزدوبله ی دودرزه برای چه پارچه ها یی مناسب می باشد ؟

الف) پارچه های نخی                 ب) پارچه ساتن                 ج)پارچه پشمی              د)  پارچه حریر

برای چین های تزئنی چه مقدار  پارچه مورد نیاز می باشد ؟

الف) 1/5 برابر                       ب) 2 برابر                         ج) 2/5  برابر            د) 3 برابر

طول زیپ در لباسها ی تنگ چه مقدار  می باشد ؟

الف) 10 تا 15 از کمر بالاتر               ب) 15 تا 10 از کمر پایین تر      ج) 10 تا 12 از کمر بالاتر    د)  بالاتر از خط کمر

بهترین شماره برای قیچی دستی کدام است ؟

الف )شماره 6 تا 8                    ب) شماره 8 تا 12                 ج) شماره 12 تا 14                              د ) شماره 10

کار برد پارچه ی ململ در خیاطی کدام است ؟

الف ) پاترون    ب) بالشتک بیضی               ج ) رو اتویی                              د) زیر دامنی

افرادی که دارای سینه کوچک می باشند برای انها چه مدل لباس در نظر گرفته می شود ؟

الف) برش عمودی               ب) رگه دوزی                 ج) اپلیکه دوزی                      د) برش اریب   

  در  سینه های کوچک  پنس سرشانه بهتر است به کدام خط انتقال  داده شود ؟

الف) پهلو                        ب) خط وسط جلو                     ج) خط کمر                  د) خط باسن

زیپ پارچه مخمل جه شرایطی باید داشته باشد ؟

الف ) لطیف و دارای نوار نخی                   ب) معمولی و دارای نوار نخی    ج) لطیف          د) محکم و  دارای نوار نخی  

پارچه های ابریشمی را در آب چند درجه باید شستشو داد؟

الف) 35تا 37 درجه        ب) 38 تا 40  درجه                    ج) 40 تا 42  درجه            د) 35 تا 36  درجه

برای آجید ه دوزی از چند لا پارچه استفاده  می شود ؟

الف ) از  یک لا پارچه ململ              ب) از دو لا پارچه              ج) از یک لا پارچه ضخیم      د) از دو لا پارچه (رویه و آستر)

علت شل لباس در قسمت جلو چیست ؟

الف ) سینه بزرگ       ب) سینه فرو رفته         ج ) سبنه کوچک                 د ) سینه افتاده

علت پوشاندن میزبرش با پارجه نمدی کدام است؟

الف)برش راحتر               ب) جلو گیری از سر خوردن     ج) جلو گیری از لغزیدن               د) موارد ب و ج

برش آستری کدام پارچه به صورت واحد زده می شود ؟

الف ) حریر              ب) ارگانزا                      ج ) کتان                  د) الف و ب

قرقره پولیستر که حالت ارتجایی دارد برای دوخت چه پارچه هایی استفاده می شود ؟

الف ) گیپور                    ب) ژرسه                     ج ) کتان                 د) نخی    

کدام پارچه به صورت خشک اتو می شود ؟

الف ) تافته                     ب) ابریشم                        ج ) گیپور                          د) همه موارد

لکه ی چرب روی پارچه چگونه بر طرف می شود ؟

الف) آب خالص                   ب) آب گرم و صابون                      ج) پودر لباس شویی                   د) آب شیرین و صابون

وزنه های مخصوص در خیاطی برای چه پارچه هایی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

الف  ) پارچه نخی    ب) پارچه  ضخیم        ج) پارچه لطیف       د) پارچه کتان

 برای ژپون دامن عروس از چه الگویی استفاده می شود ؟

الف ) کلوش و فون           ب) کلوش و ترک          ج) موارد الف و ب              د) هیچ کدام 

نخ روباچه وسیله ای تنطیم میشود؟

الف) دستگاه تنظیم کننده نخ                  ب) ماسوره               ج) پیچ ماکو               د ) میله نگه دارنده

چه پارچه هایی نیازبه پاترن تیپ دارد؟

الف ) تافته و مخمل وجیر           ب ) تافته وکرباس وساتن           ج ) مخمل وحریر وشانتون          د ) شانتون وجیر وحریر

دوخت زیپ با دست برای چه پا رچه ها یی انجام  می گیرد؟

الف) تور- حریر- ارگانزا             ب) گیپور- پشمی - ارگانزا            ج)ژرسه -  ابریشم  - پشمی      د)  تور -  ابریشم – گیپور

سبب شکستن سوزن چرخ کدام مورد است ؟

الف) تاب زیاد نخ                     ب) سفت بودن نخ                      ج) نازک بودن نخ                 د) ضخیم بودن نخ

برای دامن دراپه بهتر است چند سانتی متربرای دراپه اوزمان داد؟

الف) 6تا7                               ب) 7 تا 8                      ج) 6 تا 8                        د) 8 تا 10

کدام زیپ قابلیت ارتجایی زیادی دارد ؟

الف) زیپ نایلونی                   ب) زیپ فلزی            ج ) زیپ نخی                د) زیپ کاپشن

فولد چیست ؟

الف) پیلی دوقلو        ب) دو لای بسته پارچه        ج)  دو لای باز پارچه          د) پیلی یک طرفه              

در کدام مد لها از خط زانو 3 تا 5 سانتیمتر بالا  می رویم

الف ) مدل ماهی              ب)  مدل اسکاتلندی                         ج)  مدل فون                 د) مدل راسته

پاترون چیست ؟

الف ) الگوی بالاتنه                 ب) بالاتنه اولیه                            ج) الگوی کامل شلوار                د) دامن اولیه   

از ابریشم تابیده برای چه نوع دوختهایی استفاده می شود ؟

الف ) دوخت جادگمه                  ب) دوخت درز                      ج) دوخت درز منحنی                     د) دوخت درز اریب   

مهمترین  عامل در مدل سازی لباس چیست ؟

الف) الگوی صحیح                     ب) انتقال برش                        ج) انتقال پنس                       د) اندازه گیری صحیح

برای برش بندینک از کدام قسمت پارچه استفاده می شود ؟

الف) بیراه پارچه               ب) راه پارچه                  ج) اریب پارچه                 د) ترکی پارچه

کدام پارچه در مجاورت هوای نمناک  رطوبت دریافت می کند ؟

الف) کتان                            ب ) حریر                                       ج) پشمی                       د ) ابریشمی

مقدار گشادی در خط بازو در آستین چه مقدار است ؟

الف ) دور بازو + 2                         ب) دور بازو + 3            ج) دور بازو + 1          د )  دور بازو + 4

سوالات کامل کردنی

 

الگو در چند مرحله کشیده می شود ؟ ..............................،  ........................... ، ...........................

به پلیسه ای که در قسمت کمر باریک و در لبه دامن پهن می شود .................................... گویند .

تار پارچه معمولا  از الیاف ......................................... می باشد.

صا بون خیاطی روی پارچه ........................... لکه ایجاد می کند .

سوالات تشریحی

خشک ترین تور  ................................... می باشد .

گریت چیست ؟

برای دوخت پارچه های نخی اد چه نوع نخی می توان استفاده کرد ؟ (2  مورد )

طول و عرض و ارتفاع میز یرش را نام ببرید ؟

کلیپ چیست ؟

آخرین مرحله کار در یک تولیدی لباس چیست ؟

 

 

 

       

کدام خطوط باعث می شود که فضای خاص مورد توجه قرار گیرد؟

الف)  منحنی                 ب) اریب                     ج) افقی                         د) شکسته

پارچه ای که از ترکیب نخ و فلز می باشد ؟

الف) حریر            ب) کرپ                                ج) لمه               د ) تافته 

پهنای سجاف دکلته  چند سانتیمتر می باشد  ؟

الف ) 2 سانتیمتر              ب) 3تا5  سانتیمتر                  ج) 6تا7 سانتیمتر      د) 4تا 8 سانتیمتر

لبه تور سر عروس معمولا با چه شماره نخ ماهیگیری دوخته می شود ؟

الف) شماره 50          ب) شماره 40             ج)  شماره    30             د) شماره 20

در اندامهای نرمال  دور باسن چند سانتیمتر بزرگتر از دور سینه است ؟

الف ) 5 سانتیمتر       ب) 4 سانتیمتر          ج) 1 تا 4 سانتیمتر              د) 1 تا 5 سانتیمتر

برای جلوگیری از سفیدک پارچه از چه موادی استفاده می شود ؟

الف ) بنزین                 ب) سرکه                     ج) پودر لباسشویی                        د) نشاسته

  

                                                                                           آستین های بلند و چسبان اندام را چگونه نمایان می سازد ؟

الف) دست را چاق تر               ب) دست را بلند تر                           ج) دست را کوتاهتر           د) بازو را چاق تر