برگزاری کارگاه پروژه محور

گروه آموزشی تربیت کودک استان قم با همکاری دبیرخانه کشوری سلامت و ایمنی مستقر در کردستان و

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی و تولید محتوای استان قم برگزار می کند:

موضوع کارگاه آفلاین کشوری: 

ساخت pdf تعاملی و آموزش کار با canva

 صدور گواهی کارگاه منوط به ارسال پروژه می باشد

همچنین به سه اثر برتر رتبه تعلق گرفته و تقدیرنامه صادر می شود.

جهت دریافت لینک فیلم دوم (ساخت pdf تعاملی) ، اینجا کلیک کنید.