فراخوان طراحی و ساخت بازی های ویژه کودکان پیش دبستانی

در  فراخوان طراحی و ساخت بازی های ویژه کودکان پیش دبستانی  دو همکار : خانم کرم بخش و خانم باقری از هنرستان فتح المبین شرکت کردند.

ضمن تشکر، آرزوی موفقیت برای این بزرگواران را از درگاه ایزد منان دارم.