فراخوان تولید پادکست از قصه های سرزمین کهن من ایران

گزارش فراخوان تولید پادکست صوتی از قصه های کهن سرزمین من ایران 

تاریخ ارسال: 25 بهمن ماه

تعداد دو اثر از هنرستان سید حسن برقعی (خانم رحیمی) و هنرستان دکتر حسابی (خانم سیده طاهره حسینی) به گروه تربیت کودک استان ارسال شد.

ضمن تشکر، آرزوی موفقیت برای این دو همکار از درگاه ایزد منان  دارم.