برگذاری دوره سوخت رسانی خودرو های گاز سوز

بسمه تعالی

سلام بر همکاران مخترم

اجرای دوره سوخت رسانی خودرو های گاز سوز CNG با مشارکت شرکت شهاب گاز سوز

مکان :شرکت شهاب گاز سوز

زمان: دی ماه 1401