رویدادهای هنری،96/11/15

رویدادهای هنری درمجله الکترونیکی رنگ
«اولین مجله الکترونیکی طراحان گرافیک ایران»

http://www.darkoob.ir/categories/Artistic-and-Cultural-Events

 

رویدادهای هنری در آی هنر

http://ihonar.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C

 

رویدادها هنری در سایت  دارکوب

http://www.darkoob.ir/categories/Artistic-and-Cultural-Events

رویدادهای هنری در همشهری آنلاین

http://hamshahrionline.ir/service/Culture