لیست لوح های فشرده ی آموزشی

لیست لوح های فشرده ی آموزشی موجود در گروه کشاورزی استان

باسلام

به اطلاع تمامی هنرآموزان محترم هنرستانهای دارای رشته های زمینه ی کشاورزی در استان قم می رساند که بانک فیلمهای آموزشی مربوط به رشته های مختلف کشاورزی نزد سرگروه رشته های کشاورزی موجود می باشد. لذا تمامی هنرآموزان محترم اعم از رسمی ، پیمانی یا قراردادی می توانند جهت دریافت لوح فشرده ی فیلمهای مذکور با سرگروه استان آقای مهندس رحیمی تماس حاصل نمایند.