فراخوان ارسال برترین سنجش عملکردی دبیرخانه کشوری کامپیوتر

دعوت به همکاری از هنرآموزان محترم ????

احتراماً به جهت تولید سنجش عملکردی استاندارد کاربر اتوماسیون اداری، از مدرسان محترم علاقمند ، دعوت به همکاری می شود.

????مهلت تحویل سوالات هر استاندارد فوق، طبق تاریخ زیر می باشد:
???? استاندارد واژه پرداز(Word) : 20آبان 1400
????  استانداردصفحه گسترده (ٍExcel) : 1 دی 1400
????  استاندارد پایگاه داده (Access) : 20 بهمن 1400
????  استاندارد ارائه مطالب(powerpoint): 18 فروردین 1400
????  استاندارد (Onemote): اول  خرداد 1401

????  نکات مهم:

❇️  همکاران گرامی دقت داشته باشند زمان های اعلام شده، با توجه به گستردگی کار، قابل تمدید نیست.
❇️ سوالات در قالب دو فایل word و فایل pdf از طریق یک پوشه فشرده ، آپلود و ارسال شود.
❇️ همکارنی که سوالات ارسالی هراستاندارد آن ها جزء برترین سنجش عملکردی قرار بگیرد تقدیرنامه استانی به پاس زحمات آن ها خدمت شان تقدیم می گردد.

لینک گروه کاربر اتوماسیون اداری
https://t.me/joinchat/A8DScUaMoe3O7B3wKIN7gw

لینک کانال کاربر اتوماسیون اداری
https://t.me/joinchat/A8DScUaMoe3O7B3wKIN7gw
لینک فیلم  کارگاه آموزش سنجش عملکردی
https://computer-razavisch.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000306&block=news&id=13520633
لینک دریافت فیلم های آموزشی سنجش عملکردی
http://computer.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000306&block=news&id=13557734