آموزش تعمیرات موبایل

فایل زیر، فایل آموزش تعمیرات موبایل است که گروه آموزشی برق(الکترونیک - الکتروتکنیک) استان قم با همکاری برخی از هنرآموزان فعال استان تدوین شده است که جهت استفاده همکاران بارگزاری می شود.

دانلود جزوه آموزشی تعمیرات موبایل