همکاران فعال گروه

با توجه به ارزیابی فعالیت دوره سه ماهه ی اول هنرآموزان گروه کاردانش در سایت شبکه مجازی دبیرخانه کشوری کامپیوتر
ضمن تشکر از زحمات سرکار خانم لیلی موسی پور گروه کاردانش، ایشان به عنوان هنرآموز فعال این دوره به  دبیرخانه کشوری کامپیوتر جهت دریافت تقدیرنامه  معرفی شد.
ملاک های انتخاب کاربر فعال
اشتراک گذاری جزوه های آموزشی درسی و کتاب  درسی
تکمیل نمودن اطلاعات پروفایل و رزومه کاری
بارگذاری طرح درس سالانه و طرح درس روزانه سال تحصیلی جاری
پاسخ دهی و مشارکت در فراخوان های سرگروه و مباحث موجود در تالار استانی
ارسال فیلم آموزشی