برگزاری دوره ضمن خدمت

در راستای اجرای اولین جشنواره الگوهای برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی شاخه فنی حرفه ای و کاردانش، دبیرخانه کشوری الگوهای برتر تدریس،اقدام به برگزاری دوره ضمن خدمت  با عنوان آموزش مبتنی بر شايستگی در دروس کارگاهی می نماید .

مدت زمان:24 ساعت

نحوه برگزاری: غیر حضوری و پروژه محور

عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان : کلیه پرسنل دارای ابلاغ تدریس در یکی از دروس خوشه های شایستگی فنی،غیرفنی و پایه در هنرستان های کاردانش و فنی حرفه ای از جمله:هنرآموزان ، سرپرستان بخش، استادکاران ،معاونین فنی  و مدیران هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش

مدرک تحصیلی شرکت کنندگان دوره: کاردانی به بالا

شيوه های ارزشيابي آموزش: دریافت پروژه و تکلیف پایان دوره

متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/02/10  با فعال شدن گزینه ثبت نام  در سامانه LTMS ،تا تاریخ 1401/02/17 ثبت نام نمایند

شایان ذکر است شیوه نامه دوره ضمن خدمت متعاقبا  از طریق کانال رسمی جشنواره در پیام رسان شاد به آدرس @Dktadrisbartar اطلاع  رسانی خواهد شد