آپلود طرح درس و نمونه سوال در شبکه مجازی

???خبر مهم
???دبیرخانه کشوری کامپیوتر طبق روال سال گذشته طرح درس و نمونه سوالاتی که  در شبکه مجازی قرار گرفته است را مورد ارزیابی قرار می دهد و برای 10 اثر برتر تقدیر نامه صادر می نماید.
لذا همکارانی که تاکنون نمونه سوالات و طرح درس های سال جاری خود را در شبکه مجازی قرار نداده اند،
هر چه سریعتر اقدام نمایند. تا از امتیازات آن بخش بهره مند شوند.
مهلت ارسال: 30 دی ماه