اطلاعیه برگزاری دومین مرحله کارگاه های آموزشی دبیران دوره ی فنی و حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 96-1395)

آدرس
خ امام ،روبروی ترمینال ،هنرستان امام خمینی
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ 45 متری عماریاسر،کوچه 1،میدان میر ، پژوهش سرای زرین اقبال
سایتqomgt.ir
ساعت
14
12/30
12/30
12/30
16
9
روز
شنبه
شنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
95/9/6
95/9/13
95/9/16
95/9/21
95/9/23
95/9/23
موضوع
طراحی و ساخت کابینت  آشپزخانه (1)
جلسه توجیهی گروه صنایع دستی
لزوم ایمنی و بهداشت  واتاق فکر کارآفرینی با موضوع در آمد زایی ویژه  مدیران مدارس کاردانش
برگزاری جلسات تخصصی با رابطین مدارس رشته مربوطه
آموزش تشکیل تعاونی های دانش آموزی در هنرستان ها  ویژه مدیران
کارگاه مجازی draw  corel
گروه درسي
صنایع چوب و مبلمان
گروه هنر  (صنایع دستی)
ایمنی و بهداشت مشترک با کارآفرینی
پوشاک
کارآفرینی
رایانه کاردانش
ردیف
1
2
3
4
5
6