اطلاعیه برگزاری سومین مرحله ی کارگاه های آموزشی شاخه فنی حرفه ای و کاردانش استان قم( سال تحصیلی 96-1395 )

آدرس
بلوار امین ، کوچه 8 ،هنرستان زینب کبری(س)
بلوارامین ، کوچه 8 ،هنرستان زینب کبری(س)
بلوار امین ، کوچه 8 ،هنرستان زینب کبری(س)
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ 45 متری عماریاسر،ک1،میدان میر ،پژوهش سرای زرین اقبال
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بلوار امین ، کوچه 8 ،هنرستان زینب کبری(س)
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بلوارامین ، کوچه 8 ،هنرستان زینب کبری(س)
بلوار 15 خرداد ،20متری شهید تقوی،هنرستان کاردانش امام رضا (ع)
خ 45 متری عماریاسر،ک1،میدان میر ،پژوهش سرای زرین اقبال
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
از طریق سایت qomgt.ir گروه صنایع چوب
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و  گروه های آموزشی متوسطه
از طریق سایت qomgt.ir گروه هنر
بعد از ترمینال ،هنرستان فنی والفجر
ساعت
10
10/30
17
12/30
11
12/30
12:30
10/30
12/30
11
10/30
10
12/30
12
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
12:30
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
12/30
روز
یکشنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
یک شنبه
یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
یکشنبه
یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
95/10/5
95/10/5
95/10/6
95/10/7
95/10/8
95/10/11
95/10/12
95/10/12
95/10/14
95/10/15
95/10/19
95/10/19
95/10/21
95/10/22
95/10/25
95/10/26
95/10/26
95/10/28
موضوع
دانش فنی (مختص همکاران فنی و حرفه ای)
کارگاه آموزشی  درس سوزن دوزی های اصفهان(مختص کاردانش)
شیرینی پزی
کارگاه آموزشی شیوه و فنون تدریس کتاب الزامات محیط کار
بررسی کتب جدید التالیف خرید و فروش و استاندارد مهارتی (1)
آشنایی و  هدایت مدارس به سمت کارآفرینی با رویکرد خلاقیت و نوآوری ویژه مدیران هنرستان ها
کارگاه آموزشی طراحی و ساخت مدارهای چاپی (1) pcb
عناصر بصری(مختص همکاران فنی و حرفه ای)
شیوه های نوشتن طرح کسب و کار
بررسی کتب جدید التالیف خرید و فروش و استاندارد مهارتی (1)
کارگاه الزامات محیط کار(مختص هنرآموزان کاردانش)
کارگاه بررسی کتاب طراحی سیم کشی ساختمان های مسکونی
جلسه هم اندیشی با مدیران ،مسوولین و کارشناسان آموزشی نواحی و استان (جهت تشویق برای فضای کارآفرینی در هنرستان ها)
روش های فعال تدریس
کارگاه مجازی اتصالات چوبی
کارگاه آموزشی طراحی و ساخت مدارهای چاپی (2) pcb
کارگاه مجازی پایه دهم (کتاب دانش فنی هنر )
برگزاری تأسیسات پکیج گرمایشی
گروه درسي
طراحی دوخت
پوشاک
مدیریت خانواده
بهداشت و ایمنی
حسابداری
کارآفرینی
الکترونیک
طراحی دوخت
کارآفرینی
حسابداری
پوشاک
الکتروتکنیک  فنی حرفه ای  و برق کاردانش
کارآفرینی
حسابداری
صنایع چوب و مبلمان
الکترونیک
هنر
تأسیسات
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18