اطلاعیه برگزاري سومین مرحله ي مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 96-1395)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای - استانی
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه­ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه­ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه­ای
استانی- ناحیه­ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه­ای
استانی- ناحیه­ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه­ای
استانی- ناحیه­ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
ناحیه­ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه­ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
تاریخ ارسال آثار
95/10/16
95/10/16
95/11/1
95/9/10
95/11/16
95/10/16
95/11/10
95/11/10
95/9/14
95/10/22
95/10/1
95/9/30
95/10/15
95/11/15
95/11/25
95/11/30
95/11/10
95/11/15
95/10/12
95/11/17
95/11/15
95/10/26
95/9/17
95/10/20
95/11/15
95/11/20
95/10/4
95/10/20
95/11/5
95/11/10
95/11/9
95/11/9
95/11/20
95/9/30
95/10/30
95/11/16
95/11/4
95/11/16
95/11/30
موضوع
برگزاری مسابقه تهیه و طراحی سوالات استاندارد در درس سرویس و نگهداری
فراخوان گردآوری سوالات آزمون های رشته مهارتی کاردانش مکانیک خودرو حداقل 4 سری
فراخوان بررسی ساعات و محتوای سر فصل های استاندارد آموزشی کاردانش
فراخوان مسابقه عکس عاشورایی
مسابقه انتخاب سوال برتر (در س تاریخ هنر ایران)
فراخوان تحلیل استاندارد آموزش مهارت هنر در خانه وزارت ارشاد همراه با تحلیل محتوای کتاب هنر در خانه
مسابقه طرح درس نویسی دروس مدیریت خانواده(مدیریت و برنامه­­ریزی 1و2)
مسابقه مقاله­نویسی تأثیر آشنایی دانش­آموزان با درو س تربیت کودک یا مدیریت خانواده در زندگی شخصی
فراخوان نقد و بررسی کتاب های پایه دهم(تشکیل کارگروه تخصصی)
مسابقه الگوهای فعال تدریس در دروس تخصصی پایه دهم
مسابقه انتخاب کارگاه برتر بصورت عکاسی (حجم و ماکت-میانی طراحی و هنرهای تجسمی)
مسابقه طرح درس نویسی روزانه- سالانه(draw  corel)
فراخوان تحلیل سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول
مسابقه طرح درس کتاب نقشه­ کشی فنی رایانه­ای
مسابقه تحلیل و بررسی کتاب نقشه­ کشی فنی رایانه­ای
فراخوان ارسال مقاله جهت درج در گاهنامه
مسابقه طراحی سوال امتحان دی ماه ویژه درس الزامات
مسابقه تهیه بروشور با موضوع ایمنی و بهداشت
مسابقه برترین سوال درس الگو و برش ویژه همکاران کاردانش
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی مانتو دوز
مسابقه ی  انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
فراخوان مسابقه سوال درس الزامات
طراحی و ساخت المان عاشورایی ویژه گروه طلا و جواهرسازی
مسابقه نقد و بررسی کتاب نگارگری
مسابقه  انتخاب طرح سئوال برتر دروس رشته صنایع دستی دی ماه
مسابقه طرح درس نویسی نگارگری
مسابقه تولید محتوای الکترونیکی با عنوان (شیوه های نوین آموزش کارآفرینی )
ارسال فرم شناسایی خانواده ها ، فارغ التحصیلان و همکاران خلاق و کارآفرینی
مسابقه نقد و بررسی کتاب کار آفرینی کد 5/601
جشنواره الگوهای برتر تدریس کارآفرینی
طراحی سوالات دی ماه
جشنواره طرح درس نویسی کارآفرینی
بازارچه ایده های خلاق کارآفرینی ویژه رشته های موجود در هنرستان
برگزاری مسابقه تولید محتوای آموزشی در رابطه با رشته تاسیسات
برگزاری مسابقه طرح درس نویسی درس سیستم انتقال آب گرم تاسیسات
مسابقه ی  انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
آزمون آنلاین از درس دانش فنی الکترونیک
مسابقه ی انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
مسابقه ی طرح درس برتر دروس الکترونیک
گروه درسی
مکانیک خودرو فنی حرفه ای
مکانیک خودرو کاردانش
مکانیک خودرو کار دانش
هنر فنی حرفه ای و کاردانش
هنر فنی حرفه ای و کاردانش
مدیریت خانواده
مدیریت خانواده
مدیریت خانواده
حسابداری
حسابداری
معماری
رایانه کاردانش
رایانه فنی­ ­حرفه ­ای
رایانه فنی ­حرفه­ ای
رایانه فنی­ ­حرفه­ ای
رایانه فنی­ ­حرفه ­ای
ایمنی و بهداشت
ایمنی و بهداشت
پوشاک
پوشاک
الکتروتکنیک فنی حرفه ای و برق کاردانش
طراحی دوخت
گروه هنر) رشته صنایع دستی(
گروه هنر)رشته صنایع دستی(
گروه هنر)رشته صنایع دستی(
گروه هنر)رشته صنایع دستی(
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
تأسیسات
تأسیسات
تأسیسات
الکترونیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39