اولین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

نوع تقدیر
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/10/12
96/10/12
96/10/2
96/11/15
96/11/15
96/10/15
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/11/1
96/11/1
96/10/17
96/11/1
96/11/29
96/10/3
96/11/1
96/10/3
96/11/1
96/11/25
96/10/24
96/10/26
96/9/30
96/11/30
96/11/30
96/11/30
96/11/30
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/11/30
96/11/30
96/11/30
96/11/1
96/11/1
96/10/30
96/10/30
96/9/30
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/9/30
96/10/30
در طول سال تحصیلی
در طول سال تحصیلی
در طول سال تحصیلی
موضوع
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی 
فراخوان تهیه بروشور اینفوگراف و پوستر معرفی رشته های کامپیوترکاردانش
فراخوان تهیه بروشور و خلاصه بهمراه چکیده شیوه ارزشیابی شایستگی محور – تهیه بسته آموزشی ارزشیابی و نظام شایستگی محور
فراخوان  تحلیل و بررسی کتاب بر اساس  استاندارد
فراخوان طراحی سوال
فراخوان بروشور تبلیغاتی و پوستر جهت راه اندازی رشته معماری داخلی
مسابقه طرح درس روزانه و سالانه در قالب Power Point
مسابقه طراحی سوال کتاب کارگاهی تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل
مسابقه طراحی سوال کتاب کارگاهی تعمیرات سیستم تعلیق فرمان و ترمز خودرو
مسابقه طرح درس نویسی کتاب الزامات محیط کار
فراخوان تجارب خلاق هنرآموزان در زمینه تدریس کتاب الزامات محیط کار
مسابقه الگوهای فعال تدریس در دروس پایه دهم و یازدهم(حضوری)
فراخوان جشنواره الکترونیکی الگوهای تدریس برتر درس اموال و انبار (غیر حضوری)
انتخاب سوال برتر استاندارد مسئول سفارشات (کاردانش)
فراخوان جشنواره شیوه های نوین تدریس برای دروس مهارتی رشته مدیریت خانواده
فراخوان تحلیل استاندارد جدید آموزشی سازمان فنی و حرفه ای و منطبق با منابع آموزشی سال های گذشته
فراخوان مسابقه برترین طراحی سوالات الگوساز با رایانه
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی  الگو وبرش (تکدوز لباس زنانه )
مسابقه تولید محتوای الکترونیکی
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی درس عناصر بصری
فراخوان مسابقه طراحی سوال درس دانش فنی
فراخوان تهیه فیلم های آموزشی سه دقیقه ای از فرآیند تولید یک اثر هنری
مسابقه طراحی سوالات استاندارد (کتاب های جدید التألیف)
فراخوان برگزاری مسابقه درس پژوهی
فراخوان برگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی
فراخوان برگزاری مسابقه روزنامه دیواری
مسابقه طراحی سوال برتر از درس دانش فنی(فنی و حرفه ای)
مسابقه انتخاب سوال برتر دروس تئوری و کارگاهی پودمان های یکم تا سوم
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
انتخاب طرح درس برتر دروس فنی، کارگاهی و مهارتی
فراخوان برگزاری مسابقه درس پژوهی
فراخوان برگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی
فراخوان برگزاری مسابقه روزنامه دیواری
فراخوان تهیه جزوات آموزشی جهت دروس تخصصی فنی حرفه ای
فراخوان تهیه جزوات آموزشی جهت مهارت تخصصی کاردانش
فراخوان طرح درس سالانه دروس تخصصی
فراخوان طرح درس سالانه مهارت برق
مسابقه طرح درس کتاب تعیین شده توسط دبیرخانه
مسابقه طراحی سوال (منبع  از طریق سایت اعلام می گردد)
مسابقه طراحی سوال و شیوه های ارزشیابی
مسابقه نقد و بررسی کتاب کارآفرینی
مسابقه تولید محتوای آموزشی
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
مسابقه طرح درس نویسی رشته  تاسیسات مکانیکی
فراخوان ارسال مطالب علمی ،آموزشی و پژوهشی جهت چاپ در گاهنامه یا فصلنامه الکترونیکی تخصصی تاسیسات
فراخوان طرح درس استاندارد الگوهای روش تدریس فعال
گروه درسی
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
نقشه کشی معماری
نقشه کشی معماری
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
بهداشت و الزامات
بهداشت و الزامات
حسابداری
حسابداری
حسابداری
مدیریت
مدیریت
پوشاک
پوشاک
پوشاک
طراحی و دوخت
طراحی و دوخت
هنر فنی حرفه­ای­وکاردانش
هنر فنی حرفه­ای­وکاردانش
الکترونیک فنی و الکترونیک کاردانش
الکترونیک فنی و الکترونیک کاردانش
الکترونیک فنی و الکترونیک کاردانش
الکترونیک فنی و الکترونیک کاردانش
الکترونیک فنی
الکترونیک کاردانش
الکترونیک
الکتروتکنیک فنی حرفه ای وبرق کاردانش
الکتروتکنیک فنی حرفه ای وبرق کاردانش
الکتروتکنیک فنی حرفه ای وبرق کاردانش
الکتروتکنیک فنی حرفه ای
برق کاردانش
الکتروتکنیک فنی
برق کاردانش
رایانه فنی حرفه ای
رایانه فنی حرفه ای
کارآفرینی
کارآفرینی
تاسیسات فنی حرفه ای و کاردانش
تاسیسات فنی حرفه ای
تاسیسات فنی حرفه ای
تاسیسات کاردانش
تاسیسات فنی حرفه ای
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46