کارگاه اموزشی

باسلام واحترام

قابل توجه همکاران رشته طراحی ودوخت:

جلسه دوم کارگاه اموزشی بررسی کتب جدید التالیف واموزش الگو به روش مولر

زمان:یکشنبه 12دیماه 95ساعت 10:30صبح

مکان:هنرستان زینب کبری_بلوار امین کوی8