کارگاه اموزشی

باسلام واحترام

قابل توجه همکاران رشته طراحی ودوخت:

جلسه دوم کارگاه اموزشی بررسی کتب جدید التالیف واموزش الگو به روش مولر برگزار میکند

زمان:یکشنبه 12دیماه 95ساعت 10:30صبح برگزار میکند.

مکان:هنرستان زینب کبری_بلوار امین کوی8